Zmiany w ulgach. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn 9 października 2023 r.

Informujemy, że z dniem 9 października 2023 r. na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy zostały wprowadzone zmiany w zastosowaniu ulg dla osób korzystających z obiektów Bydgoskiego Centrum Sportu. Zmiany dotyczą uprawnień do biletów ulgowych lub zwolnień z opłat.

Kluczowe zmiany. Bilet ulgowy przysługuje:

Wszystkim dzieciom w wieku 4-7 lat (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego)

Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna/studencka)

Pełna treść zarządzenia: https://bipbcsbydgoszcz.pl/zarzadzenie-nr-594-2023-prezydenta-miasta-bydgoszczy-z-dnia-9-pazdziernika-2023-r/