Prace konserwacyjne – pływalnia zamknięta!

Informujemy, że w poniedziałek 27 czerwca rozpoczęły się prace konserwacyjne na pływalni.

W związku z tym pływalnia do 24 lipca będzie zamknięta.

Coroczne, wakacyjne przerwy konserwacyjne są niezbędne, żeby pływalne gotowe były na przyjęcie od września uczniów i mieszkańców. W tym czasie wykonuje się m.in.

 • Czyszczenie i dezynfekcję zbiornika wody popłucznej
 • Czyszczenie i dezynfekcję zbiorników przelewowych
 • Przeglądy i czyszczenie niecek basenowych
 • Naprawę i przegląd oświetlenia podwodnego niecek basenowych
 • Czyszczenie i dezynfekcję pomp obiegowych pływalni
 • Wymianę filtrów
 • Wymianę części do suszarek do włosów
 • Wymianę i uzupełnienie oświetlenia
 • Wymianę części sanitarnych pod prysznicami i toaletach
 • Konserwację mieszacza wody pod prysznicami
 • Wymianę zużytych części mechanicznych, w tym zaworów, manometrów ciśnieniowych do filtrów i zaworów
 • Uzupełnienie fug na plaży basenowej
 • Przemalowanie zacieków na basenie i obiektach w częściach uwzględnionych

Poniżej harmonogram przerw konserwacyjnych na wszystkich pływalniach zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

 • pływalnia Aqua Fordon – 20.06.2022 – 17.07.2022
 • pływalnia Sardynka – 20.06.2022 – 17.07.2022
 • Pływalnia Neptun – 26.06.2022 – 24.07.2022
 • Pływalnia Laguna – 01.07.2022 – 31.07.2022
 • pływalnia Perła – 01.07.2022 – 31.07.2022
 • pływalnia Bryza – 01.08.2022 – 31.08.2022
 • pływalnia Czwórka – 01.08.2022 – 31.08.2022
 • Pływalnia Piąta Fala – 01.08.2022 – 31.08.2022
 • Pływalnia Ikar – 01.08.2022 – 31.08.2022