Komunikat w sprawie funkcjonowania pływalni

Bydgoskie Centrum Sportu informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1829), ze względu na uwzględnienie Miasta Bydgoszczy jako obszaru w tzw. strefie czerwonej od 17 października 2020 r. do odwołania z basenów będą mogły/mogli korzystać wyłącznie:

  1. Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych organizowanych przez kluby sportowe i związki sportowe.
  2. Uczniowie – w ramach zajęć szkolnych (dotyczy to szkół, które nie podlegają obowiązkowi zorganizowania zajęć w formie zdalnej).

Pozostałe podmioty i klienci indywidualni do odwołania nie mogą korzystać z basenów.