Komunikat dot. spotkania z dnia 22 października 2020r.

Bydgoskie Centrum Sportu informuje, że w czwartek 22 października odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców realizujących zorganizowane formy zajęć sportowych  z Dyrektorem Bydgoskiego Centrum Sportu. Spotkanie dotyczyło zasad korzystania z pływalni administrowanych przez BCS dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na ww. zajęcia od poniedziałku 26 października.

Określono i uzgodniono warunki i zasady korzystania przez zorganizowane grupy z zajęć sportowych.

Jednocześnie ze względu odmienny w różnych miejscach sposób określania zakresu dozwolonych w świetle przytoczonego rozporządzenia zajęć, Bydgoskie Centrum Sportu wystąpiło do Ministerstwa Sportu i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z oficjalnym zapytaniem o dokładne wyjaśnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1829).