Harmonogram wejść na pływalnie w okresie wakacji

W dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku:
(priorytet dla dzieci i młodzieży z legitymacjami szkolnymi !)
8:00 – 8:45
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45 (ostatnie wejście dla posiadających legitymacje szkolne o godz. 13:00)
Dzieci i młodzież ze szkół bydgoskich podczas tych wejść mają prawo do bezpłatnego korzystania z pływalni.
Wejścia komercyjne rozpoczynają się od godz. 15:00 w dni powszednie do standardowego zamknięcia pływalni.
Powyższy plan godzin oraz wejścia bezpłatne nie obowiązują w soboty i niedziele.
*Przypominamy o przerwach konserwacyjnych!!!
Informacje o przerwach konserwacyjnych dostępne pod adresem: Harmonogram przerw konserwacyjnych 2024 – Pływalnie Bydgoszcz (plywalniebydgoszcz.pl)