Awaria sauny. Pływalnia Czwórka.

Informujemy, na pływalni czwórka w dniu 23.09.23 r. wystąpiła awaria suchej sauny.