Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom dotyczącym otwarcia basenów od 12 lutego, informujemy, że zakres uruchomienia pływalni zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu uzależniony będzie od treści odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak dotąd w Dzienniku Ustaw nie ukazała się treść rozporządzenia. Na stronie Ministerstwa Zdrowia 6 lutego pojawił się za to jego projekt. Wynika z niego, że z pływalni od 12 lutego korzystać będą mogli  zawodnicy w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zorganizowane grupy w ramach zajęć sportowych. Dopuszczone zostaną także wydarzenia sportowe bez udziału publiczności:

„W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

j) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

        „15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

(…)

10)   basenów.”

O zakresie udostępnienia pływalni poinformujemy po ukazaniu się podpisanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii—konsultacje-robocze?fbclid=IwAR2m-K3NAZfjUY5sEU_v7au-V7fqs_xya1LJkIPUNhCP6pD__CbAwIUHwkw