Komunikat kierownika zespołu obiektów sportowych nr 1 Bydgoskiego Centrum Sportu

W związku z obostrzeniami nałożonymi na zarządców obiektów sportowych, informuję, że dopuszczalne obłożenie obiektów, tj. pływalni wynosi 30% dopuszczalnej pojemności.

W przypadku pływalni wyposażonych w brodziki i jacuzzi wlicza się je do pojemności obiektu.

Obostrzeniami objęte są osoby kupujące bilety i podmioty, z którymi zawarto umowy cywilno-prawnej na wynajem torów.

 

Kierownik zespołu obiektów sportowych nr 1 Bydgoskiego Centrum Sportu

Leszek Daroszewski

TEL. 887467123